Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Struktura własnościowa i majątek

 

Decyzją Nr 6/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2009 r. został ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 10 trwały zarząd na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej działki oznaczone nr geod.:
 • nr 824/69 o powierzchni 1099 m2,
 • nr 1726/65 o powierzchni 11655 m2,
 • nr 1866/74 o powierzchni 2475 m2,
 • nr 1864/74 o powierzchni 22 m2,
 • 1857/59 o powierzchni 252 m2,
 • nr 1862/65 o powierzchni 120 m2,
 • nr 1129 o powierzchni 509 m2,
 • nr 825/68 o powierzchni 1381 m2,
 • nr 1859/62 o powierzchni 1875 m2,
zapisane na karcie mapy 9 w obrębie Ruda oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 10817.

Nieruchomość zabudowana jest 5-segmentowym budynkiem:
 • powierzchnia zabudowy: 3233 m2,
 • powierzchnia użytkowa: 6963,72 m2  
 • kubatura: 31 907 m3.

Budynek szkoły wraz z przynależnymi obiektami jest własnością Gminy Ruda Śląska. Trwały zarząd został ustanowiony na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. C. K. Norwida 10 w celu realizacji jej zadań statutowych.
 
Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.
 
W szkole jest prowadzona książka obiektu budowlanego.
Majątek trwały, tj. budynek, sprzęt trwały oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych a pozostałe składniki majątkowe - w księgach inwentarzowych placówki.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information