Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Załącznik
do uchwały Nr 3/2022
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik
w Rudzie Śląskiej
z dnia 17.03.2022 r.

 

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. JOANNY VON SCHAFFGOTSCH-GRYZIK

w Rudzie Śląskiej

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Statut_2022_2.pdf)Statut_2022_2.pdf[ ]1246 kB2022-06-03 07:03

Sposób załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sposób przyjmowania spraw:

 

1. korespondencyjnie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik
ul. C. K. Norwida 10
41 – 700 Ruda Śląska  
2. drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. telefonicznie pod numerem: 322484589
4. osobiście codziennie w godzinach urzędowania sekretariatu.

 

 

Godziny urzędowania sekretariatu:


poniedziałek piątek od 700  do 1500  

Struktura własnościowa i majątek

 

Decyzją Nr 6/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2009 r. został ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 10 trwały zarząd na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej działki oznaczone nr geod.:
 • nr 824/69 o powierzchni 1099 m2,
 • nr 1726/65 o powierzchni 11655 m2,
 • nr 1866/74 o powierzchni 2475 m2,
 • nr 1864/74 o powierzchni 22 m2,
 • 1857/59 o powierzchni 252 m2,
 • nr 1862/65 o powierzchni 120 m2,
 • nr 1129 o powierzchni 509 m2,
 • nr 825/68 o powierzchni 1381 m2,
 • nr 1859/62 o powierzchni 1875 m2,
zapisane na karcie mapy 9 w obrębie Ruda oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 10817.

Nieruchomość zabudowana jest 5-segmentowym budynkiem:
 • powierzchnia zabudowy: 3233 m2,
 • powierzchnia użytkowa: 6963,72 m2  
 • kubatura: 31 907 m3.

Budynek szkoły wraz z przynależnymi obiektami jest własnością Gminy Ruda Śląska. Trwały zarząd został ustanowiony na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. C. K. Norwida 10 w celu realizacji jej zadań statutowych.
 
Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.
 
W szkole jest prowadzona książka obiektu budowlanego.
Majątek trwały, tj. budynek, sprzęt trwały oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych a pozostałe składniki majątkowe - w księgach inwentarzowych placówki.
 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną. Została utworzona 1 września 1985 roku na podstawie Zarządzenia Nr 1/85 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 1985 roku.

Zgodnie z Uchwałą NR PR.0007.172.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.  dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik z siedzibą przy ul. Cypriana Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska z dniem 1 września 2017 r. stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik z siedzibą przy ul. Cypriana Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ruda Śląska. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach.
 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information